Христиан Григоров
блог за преобразяване на живота more quality for your life
Абонирайте се и получете безплатен достъп до моите видео-тренинги за развитие на МЛМ!
 
Закажите монтаж системы отопления по лучшей цене в Киеве

ДА, ЩЕ ИМА БУРЯ, НО ДА - ИМА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА

Повишаване на цените, проблеми с намирането на стабилна работа, нестабилна пенсионна система и огромно количество предприемачи, които едва едва удържат бизнеса си на повърхността. Ние действително живеем в много неспокойни времена. Но от друга страна точно такива времена дават и големи възможности. Много хора вече осъзнаха, че да имат само един източник на доходи е много опасно. А какъв по-добър допълнителен източник на допълнителни доходи от бизнес, който се прави първоначално с по час-два на ден, независимо от това, с което се занимавате в момента. Кой е този бизнес? Съществува ли той и в България? Разбира се! И аз се занимавам с него вече повече от десет години.

ИСТИННА ИЛИ НЕИСТИННА ИНФОРМАЦИЯ ПРИЛАГАМЕ В ЖИВОТА СИ - КАК ДА РАЗБЕРЕМ?

Днес сме претрупани от информация, огромната част от която е неистинна. Но как да различаваме Истинна от Неистинна информация? Как да разберем каква информация прилагаме в Живота си?

Аз имам следната формула:

Ако през последните няколко години животът ви постоянно се е подобрявал, т.е. вашите приятелства, пътешествия, здраве, свободно време, признание, ползи за другите, доходи и т.н. са се увеличавали - вие работите и прилагате в живота си Истинна информация.

Ако през последниоте няколко години животът ви не се е подобрявал или дори се е влошавал, т.е. вашите приятелства, пътешествия, здраве, свободно време, признание, ползи за другите, доходи и т.н. са намалявали или са стояли на едно място - то вие най-вероятно работите с Неистинна информация. Просто е, нали?

Какво можете да направите, ако сте от вторите?

МИСЛИТЕ, ЧЕ ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА Е ЛЕСЕН?

Мислите, че пътя към Успеха е лесен? Спомнете си за тази картинка всеки път, когато ви кажат, че "това не го можете", че "това няма как да стане", че "не сте такъв човек", че "все пак сме в България" и (любимото ми) "то ако ставаше, та точно ти ще го направиш".....
 
Спомнете си за тази картинка и тогава, когато е още по-страшно - някакъв вътрешен глас ви го казва на вас самите.

РеСТАРТИРАЙ ЖИВОТА СИ С ХРИСТИАН ГРИГОРОВ

Пътят към Промяната е бавен, труден и продължителен. Но само този Път може да промени нашата Действителност, нашия Резултат в Живота. Искам да уточня: външната промяна се случва и без нас - автомобилите, професиите, улиците, магазините, света като цяло - те се променят и без наше участие. Но вътрешната Промяна, Прогреса на личноста - това есе случва само със съзнателно наше Решение да подобрим себе си. И днес е време за решения - да започна своята Промяна и да подобря качеството на Живота си или да остана същия и да остана встрани от Пътя.

Точно сега трябва да решите дали обстоятелствата ще контролират живота ви, или вие ще поемете отговорност за собственото си бъдеще.

СПРЕТЕ ДА СЕ СТРАХУВАТЕ ОТ КРИЗАТА, ИЗВЛЕЧЕТЕ МАКСИМУМА ОТ НЕЯ!

Ако 5% от хората изпаднат в силно емоционално състояние, например състояние на паника, те започват да заразяват всички останали с това състояние😨😨😨
Ето го отговорът на въпроса защо кризата се разпространява толкова бързо.
Излиза някаква негативна новина. 5% от хората след като са научили, изпадат в емоцията на страха и заразяват още определен процент хора. И така започва една верижна реакция.
Как се държат хората по време на криза? Какви и решения вземат по време на криза? Как ги вземат?