Христиан Григоров
блог за преобразяване на живота more quality for your life
Абонирайте се и получете безплатен достъп до моите видео-тренинги за развитие на МЛМ!
 
Закажите монтаж системы отопления по лучшей цене в Киеве

МРЕЖОВИЯТ МАРКЕТИНГ НЕ Е ПЕРФЕКТЕН...ТОЙ ПРОСТО Е ПО-ДОБЪР!

Чувствате ли се спокойниЧувствате ли се удовлетворениА чувствате личе трябва да има и по-добър начин да живеете и да изкарвате парите си?

Добрите новини саче наистина има по-добър начинно той е различен от тована което сте били учени в училищеНека обясня

Често докато пътувам обичам да играя на една проучваща игра с хоратаМоля ги заедно да определим един списък с нещатакоито предпочитат и търсят в една кариера или бизнескакто и с нещатакоито биха искали да избегнатВинаги се получава много интересен списъкАко ние с вас бяхме заедно сега напримербих ви помолил да направите същототоно тъй като не сме нека ви обобщя товакоето хората ми посочиха катотака да се каже, "Списък на перфектната кариера”.

Хората обикновено започват да изброяват нещатакоито не искат:

 • Без шеф 

 • Без будилник

 • Без наемане на хора

 • Без политически проблеми

 • Без компромиси

 • Без дискриминация

 • Без изисквания за образование

И след товакогато започнат да използват въображението си по по-позитивен начинте започват да изброяват какво искат:

 

 • Нещо позитивно

 • Добър продукт или услуга

 • Възможност за неограничени доходи

 • Приятни хорас които да работиш

 • Позитивна атмосфера за работа

 • Повече свободно време

 • Да развиват нещо смислено

 • Личностно развитие

 • Забавление

 • Международна дейност

 • Благотворителни каузи

 • Минимален риск

 • Ниска стартова инвестиция

 • Доказателства за успех

 • Данъчни облекчения

Сега вие може да добавите от себе си нещакоито искатено не сте ли съгласниче и тези до тук са достатъчно добриСега си представете да се наслаждавате на кариера с всички тези преимуществаИ таканека открием коя е тя.

 

Всички кариерикоито съществуват попадат в една от следните пет категории:

• Сини якички
• Бели якички
• Продажби
• Традиционен бизнес• Инвестиции

Кариерата на сините-якички

Ето дефиницията на Wikipedia за сините якички”: Работник тип синя яка” е член на работническата класакойто извършва физически трудМоята дефиниция ече това е някойкойто произвежда нещодоставя нещочистистрои или обслужва нещо или някой.

В живота си аз работих много работи тип синя яка” и всекикойто някога е работил подобна работа знаече в нея има определена доза задоволство от добре свършената работано има и един голям въпросМоже ли работа от типа синя яка” да бъде квалифицирана в нашия списък с перфектната кариераОчевидният отговор е НЕРазбира сетя може да даде някои от изброените ползи като напримерда има добър продуктприятни хорас които да работиш или някои други неща от списъка нино ако трябва да сме честни работата от типасиня якичкапросто не може да ви доведе тамкъдето искате затова тя няма как да е мечтаната кариера.

Кариерата на белите якички

Дефиницията на Wikipedia за белите якички”: Термина бяла яка” се отнася за изпълняващия професионалнаорганизационна или административна работа.Неговите дейности се различават от тези на сините яки” защото са обратното на физическата работаТипичното за белите якички” ече работят главно в офиси.

Моята дефиниция ече белите якички” са наети от хоратаза да вършат всякаква друга работаразлична от физическа или продажбиВсъщностмного хора избират подобна кариеразащото тя е силно приемана от обществотоДълго време работата на белите якички” е приемана за стабилна и сигурна възможност.Не отдавна обаче това схващане се промениСхващанеточе ако ти си лоялен на компаниятав която работиштя също ще е лоялна към тебвече отдавна изчезна.Аз също съм работил подобни работи в живота си и по мое мнение има два типа хоракоито работят като бели якички”: Кариеристи и Криещи се.

Кариеристите са хоракоито винаги искат да се представят на най-високо нивоТе са амбициознимотивирани и енергичниТе са пълни с идеи и искат да се изкачват по корпоративната стълбаТе наистина са чудесно попълнение за всяка фирмано има и лоша страна за КариериститеВ моментав който човек реши да стане кариеристтой става мишенаНеговите шефове го виждат като заплаха за тяхната позиция и затова започват да му пречаткато умишлено се стремят да разрушат неговата репутацияСтрахувайки се за своето мясточесто ръководителите дескридитират или излагат своите подчиненикато им пречат да получат повишениезанижавайки техните постижения.

И таказа да остане Кариерист и да оцелее в тази враждебна атмосферана човек му се налага да стане добър в едно нещокоето няма нищо общо с неговата продуктивност политикаКариеристите трябва да се научат да водят добра политикаборейки се с враговете си и заздравявайки отношенията си с по-важните хораВсъщност повечето от най-успешните хора в корпоративния свят не са тезикоито постигат по-големи резултатиа тези които са чисто и просто -по-добрите политици.

Ако вие решите да се развивате в корпоративния свят и да бъдетеКариеристивие трябва да приемете фактаче трябва да станете и добри политици.

Сега нека поговорим за Криещите сеТе са тези които мразят политиката,но също се нуждаят от работаТе не искат да бъдат амбициозни кариеристиТе не се опитват да изпъкнатне говорят по срещинямат нови идеи те се крият.Държат главата си наведена и изпълняват само товакоето им се казваТе правят нещата до толковаче да не се гледа на тях негативноТе оцеляватТова е вършило работа за хора като тях от вековено в новата икономика става все по-трудно за тях да се крият съответно и тяхното време изтича.

И таканека се върнем обратно на нашия списък за мечтаната кариера.Може ли работата тип бяла якичка” да ни даде товакоето искамеОтново отговорът е ясен и това е НЕОпределено НЕ в огромна част от случаите.

Продажби

Някои хора избират да избягат от това да са наемни работници с работно време и се захващат с кариера на търговци ПродавачиАгенти или ДистрибуториТова определено е по-амбициознозащото на тези хора им се плаща за свършена работаа не според часоветекоито са работили.

Познавам хиляди продавачи и забелязах една обща черта при всички тях.Продавачите обикновенно имат определен периодв който всичко върви перфектно и всичкокоето докоснат се превръща в златоПрез това време те могат да изкарват много добри пари и щом това стане тези хора почти винаги повишават стандарта си на живот до нивото на изкарваните от тях париКупуват нова къщазапочват да карат нова колапращат децата си в по-добри училища,поръчват си и дом за почивкиВсичко е прекрасно за известно времено след това нещо се променя.

Компанията променя компенсационния планрегиона за който отговарят намалявапоявява се силен конкурент на пазаразагубват най-добрия си клиент,икономиката отива в рецесиянова технология ги прави по-малко нужни или правителството променя законите в техния браншТова са само няколко от факторитекоито могат да влияят на техните продажбиИма още стотици причини,по които света на търговците може да се усложни (и вероятно ще го направи).Когато това се случи високия стил на животкойто те са изградилиняма да може вече да се поддържа с 40 часовата работна седмицакоято те иматзатова ще са принудени да работят 50 часаа след това и 60... 70. Сами разбиратече така тяхното време за живот става изключително ограниченоДате имат "нещатаси,но... нямат време да им се порадват.

Друго предизвикателствокоето седи пред човеказанимаващ се с продажби и търговия е товаче независимо колко добре продавана следващия месец ще трябва започне отново от нулата и за по-дълъг период от време може да стане доста изморително да живее под такова напрежениеМоже ли кариерата на Продавача да плаща сметкитеРазбира сеА може ли да бъде наречена Перфектната кариера както я описахме по-раноОтново отговорът е НЕ!

Традиционен бизнес

Има и много хоракоито избират да следват голямата мечта да изградят собствен бизнес и да си бъдат сами шефовеза да определят всичкоТова е вълнуваща идеянали такаНо нека да разгледаме реалноста за повечето такива хора:

Стъпка едноИзползват спестяванията сивзимат нов кредит от банкатаа много често пари от приятели и семействоза да започнат.

Стъпка двеВзимат още дългове под формата на лизинги и лични гаранции в почти всяко възможно направление на своя бизнес.

СтъпкатриВместодасесъсредоточатвърхутова,вкоетосадобри(нека кажемче са добри в продажбите и затова са започнали своя бизнес), те трябва да вършат всичко и да бъдат всекиТе вършат работата на адвоката за легалните въпросибиват детегледачки на своите работнициглавни счетоводители,преговарящи за поръчки и събиращи пари от клиентите сиТе дори трябва да изхвърлят и боклука от офисаТе правят ВСИЧКО освен да продаватв което всъщност бяха добризапочвайки бизнеса си.

Стъпка четириТе се мъчатВместо да притежават бизнесбизнеса притежава тяхТе са първият човеккойто започва работа и последнияткойто си тръгваЧак след като всички останали получат своите заплатите вероятно може и да занесат вкъщи достатъчно парис които да си платят сметките (а може и не),след като са заделили вноската по кредитас който са стартирали бизнеса си.

Стъпка петТе или успяват или се провалятТе или достигат някаква точка в бъдещетов която запазват бизнеса си като успешенили се провалят най-често заради фалит и след това търсят работа в продажбите или корпоративния сектор.Всъщност дори и да са успешни в техния бизнестова обикновенно означава животизпълнен с дълги работни часове и много стрес.

Звучи прекрасноналиАко не сте започвали никога собствен бизнес попитайте приятелкойто е имал такъв дали това описание е точноПовечето хоракоито започват свой традиционен бизнесв един момент вече не се притесняват дали ще си върнат инвестициятаТе просто искат каквато и да е възвращаемостОчевидно ече традиционния бизнес не може да предостави Перфектната кариеракакто я описахме.

Инвеститор

Последната категория в начините за изкарване на пари в света днес е да бъдете инвеститорОт какво имате нуждаза да станете такъвПаринали така?Обачеако нямате много парище ви бъде доста трудно да започнете да изкарвате достатъчно от вашите налични инвестицииособено ако се опитвате да бъдете по-консервативенза да намалите риска си.

Но нека кажемче имате достатъчно париКакво е следващото нещокоето ще ви е нужноза да сте успешен инвеститорНеобходимо е да имате уникални знания и уменияПознавам невероятен брой хоракоито бяха доста опитни в

инвестициите с недвижимо имуществоно когато пазара радикално се промени,техните умения не можаха да им помогнатТе загубиха многоБихте ли искали да инвестирате в традиционния бизнес на някогоУспехВ повечето случайняма да бъдете инвеститорПо-възможно е да станете наблюдател на нечий друг успех.

И таканека се върнем обратно на нашата Перфектна кариераМоже ли това да бъдеш инвеститорда ти донесе нещата в списъкаНе мисля.

Говорихме за сините-якичкибелите-якичкипродажбитетрадиционния бизнес и инвеститорството и нито една от тези категории не могат да дадат нашата Перфектна кариера поради множество причиниДали въобще е възможна такава кариераОтговора е ДАно за да стигнете до там трябва да разберетече всичко в света се променяСтарите модели на заплащане умират и света минава през най-голямата икономическа промянакоято е настъпвала някога.

НОВАТА Икономика

Света вече не е такъвкакъвто го познаваме и за хоратакоито не осъзнават този фактпредстоят най-лошите времена в живота имТези обачекоито го проумяват и разбират ще живеят в най-добрите.

През последните 100 години станахме свидетели на появата на един интересен феноменВъзходът в корпоративния живот се превърна в стандарт за обществото и най-безопасно и уважавано място за хората беше работното място като наемен служител.

Стъпка едноОтидете на училищеза да научите как да бъдете работник;Стъпка двеНамерете компаниякоято да ви наеме;
Стъпка триРаботете в тази компания 40 години;
Стъпка четириПенсионирайте се;

В последните няколко десетилетия обещанието за награждаване от компанията за твоята лоялност и упорита работа беше разобличена като мит.Хората започнаха да осъзнаватче лоялносттакоято те дават на компанията си не се възвръщав следствие на което се появи нов процес.

Стъпка едноОтидите на училищеза да научите как да бъдете работник;

Стъпка двеНамерете компаниякоято да ви наеме;

Стъпка триСменяйте компании заради различни политически и икономически причини на всеки три години в продължение на цялата си кариера;

Стъпка четириОткрийтече не можете да се пенсионирате спокойно след 40 години и затова продължете да работите;

В момента живеем във времената на най-голямата промяна в човешката историяПрез изминалия век компаниите плащаха на хората на часна седмица или на месецно това вече се променя в глобален мащабСветът преминава към икономика на постижениятаКакво означава товаВ бъдеще на вас ще ви се плаща според свършената работаа не според времетокоето сте били на работа.Сервитьорите в хотело-ресторантьорската индустрия вече работят на този принципТе получават все по-малка надницакоято се изисква по закон и разчитат все повече на бакшишитеполучавани според тяхното представяне.

Ако можете да си представите този моделприложен във всяка работа по светаще осъзнаете какво предстоиЧовекъткойто чисти стаите в хотела няма да получава пари на часа според броя почистени стаи.

Ето един пример за човеккойто работи в офис и изкарва $60,000 годишна заплата:

Стъпка едноКомпанията ще намали неговата заплата на $50,000, защото в днешната икономическа ситуация има много хоракоито биха дошли на това работно място за по-малко пари;

Стъпка двеКомпанията ще му обещае твърда заплата от $20,000 на година;

Стъпка триКомпанията ще каже на този човекче може да получи допълнителни $30,000 през годинатав случай че постига определени месечни постижения.

С други думиако постигне своите поставени целитой ще може да изкарва$2,500 допълнително на месецИ така парата е изпусната и компанията харесва товаАко не достигате целите сите ще спестят дори повече парино ако ги достигате познайте какво ви чака в бъдещеТе ще повишат изискванията си към васВ случайче не сте изключитено голям специалисттова ще се случи и на вас,ако вече не еБъдете сигурниТова ще се случи във всяка една професия в светаЕволюцията вече започна.

Защо това се случваПърво това е добър модел за компаниитеТе ще получават по-добри резултати с по-малко разходиВторо Новата икономика се нуждае от все по-малко работещи хораВ бъдеще компаниите ще имат повече хоракандидатстващи за все по-малко работни места.

Нека ви обясня защо Новата икономика се нуждае от все по-малко хора.Експоненциалния ръст на технологиите променя всичкоПреди 100 години 90% от хората на планетата са работили в селското стопанствоДнесблагодарение на ефикастността на технологиите са по-малко от 1%, а фермерската работа я няма.

Знаете ли клиентските кол-центровеот където ви се обаждат и говорите с хораДнес вие все повече говорите с машиниа тези работни места са на изчезванеСпомняте ли сикогато компаниите имаха огромни звена с търговци?Сега хората поръчват все повече он-лайн и тези работни места също изчезват.

А видеотеките и целия им персоналСега хората гледат филми по интернет на компютрите си или си ги поръчват на цифровата телевизия и тези работни места изчезнахаОбичам книгитено трябва да ходите в любимата си книжарница докато можетезащото скоро и те ще бъдат историякакто и работните места,които осигуряват.

Мога да продължавам още и още буквално за всяка работна категория в светаЕфикасните технологии унищожават работни места всеки един ден и няма начин по който да ги спремВсъщносттова само ще се ускоряваАко седите и чакате икономиката да тръгне нагоре и работните места да се върнатнедейтеТе няма да се върнат никога.

Точно както децата на фермерите видяха промените и се ориентираха в други направлениясъщото ще се случи с хората от Старата икономикаЗа да оцелеят ще се наложи да отворят очите си за реалността и да се променят,намирайки нещо ново.

Мрежовия маркетинг е ПО-ДОБЪР!

Най-добрият начинс който се запознах в годинитене просто да оцелееша да преуспееш в Новата икономикае Мрежовият маркетингВ него има ценни и важни продукти и услуги от новия святкоито е необходимо някой да ги промотира пред хоратануждаещи се от тяхКлиентите все още имат нужда някой да ги информира и образова и това винаги ще бъде така.

Компаниите имат изборТе могат да се потопят във все по-препълнения свят на рекламитеда наемат огромни и скъпи отдели с търговцикоито да продават продуктите и услугите имили просто могат да се възползват от Мрежовия маркетинг да разкаже тяхната история на светаНе е ли именно товаНовата икономика икономика на персоналните достиженияВ нея компаниите могатосигурявайки просто корпоративна подкрепада плащат на дистрибуторите изцяло само върху техните лични постижениязащото в Новата икономика рекламата от уста на уста е най-добрата форма на реклама.Компаниите могат да вземат паритекоито биха дали за скъпи реклами и промоции и с тях да платят на дистрибуторите сикоито да залеят света.

12

Товакоето има значение за вас като предприемачи ече можете да имате всички ползи от традиционния бизнес без обичайните рисковеСъщо така няма да имате таван на доходите сизащото компаниите в Мрежовия маркетинг искат да изкарвате възможно повече париСлед като тъй или иначе ще ви се плаща за постижениязащо въобще да живеете с какъвто и да е таван?

Каква е уловката” в Мрежовия маркетинг?

Всичко това звучи прекрасно и наистина е такано има и уловка”, която повечето хора няма да ви споменатЕто я и нея:

Вие трябва да приемете временната загуба на социално одобрение от невежите хора.

Това означаваче за известно време хоратакоито все още живеят и се опитват да функционират по старата системаняма да ви разбират и да ви подкрепятТе ще мислятче сте луди да се занимавате с Мрежов маркетинг.

Всъщност думата приемане” не е съвсем точна и вие трябва да направите нещо повече от това просто да приемете този факт.

ТИ трябва да желаеш това временно съпротивление и неразбиране от невежите хоразащото ТИ виждаш бъдещето преди то да е видимо за всички останалиТИ си изключително умензащото ТИ си човеккойто предприема действияза да живее по-добър живот!

Разбира се има и друга причина за това хората да не ви разбиратПонякога това не е толкова простозащото повечето от тях са заседнали в Старата системаЩе пробвам да ви помогна да разберете товазащото ако решите да направите Мрежовият маркетинг своя професияще е важно да го знаете.

Повечето хора или са се включвали някога в мрежова компания или познават някойкойто го е правилВие трябва да знаетече в главата на всеки,който някога е решил да се включие минала следната мисълХммога да се сетя поне за пет-шест човекакоито биха се занимавали с товаСестра ми ще бъде суперПриятеля ми обича такива нещаПознавам и още един човеккойто ще е страхотенОквключвам се!”

С други думитези хора не започват професияТе просто се надяват да им излезе късметаДа запишат няколко човекас които да покрият сумата за старта си и след това да чакат парите да потекат към тяхМисълта да им се плаща за усилията на някой друг е наистина стимулиращано е твърде погрешно разбрана.

13

Както разбирате тези хора не започват истински бизнесТе си поръчват магически лотариен билетс който се надяват да уцелят шестицатаВсяко едно от шестте числа представлява по един човеккойто те мислятче със сигурност ще се включино поради липсата си на уменияповечето от тях ще приключат с нищоточно както и в лотариятаТова за тях ще се превърне просто в поредната неуспешна възможност и тъй като са действали превъзбудено и невежовероятно ще свършат и с няколко изгубени приятелства.

И такаслед този неуспешен опит те ще скъсат билета и вместо да поемат отговорност за товаче не са започнали този бизнес истинските ще обвинят Мрежовия маркетинг и няма да спестят да разкажат на света за товаВиж,занимавал съм се с товаПравил съм гоГоворих с всеки човеккойто познавам и Мрежовият маркетинг просто не работиСпести си парите.”

Ето с това ще си имате работа ако изберете Мрежовият маркетинг като професия мненията на невежите хоракоито мислятче са го правили правилно,но той не работиАко това ще е твърде трудно нещос което не можете да се справитетогава Мрежовият маркетинг не е за васВ случай обачече можете да го преживеетето света ще бъде ваш.

Хоратакоито приемат това получават наистина ГОЛЕМИ париКомпаниите ще платят неограничени суми пари на хоратакоито помагат на слепите да прогледнатна невежите да се образоват и на тезикоито могат да изградят общност от хора с подобен начин на мислене.

Някои хора обичат да казват Товакоето виждаш е реалносттаАз мразя това твърдениеВсички велики лидери в света са игнорирали това от векове.Какво щеше да станеако Нелсън Мандела беше повярвал в товакоето вижда?Амиако Мартин Лутър Кинг Млбеше повярвалАко Стив Джобс беше повярвал,че реалността е товакоето виждашВеликите лидери в света казват: "Реалността си е реалностно тя може да се променя и аз ще направя всичко възможноза да помогна на хората да разберат този факт."

Истината ече Мрежовият маркетинг не е перфектенТой просто е ПО-ДОБЪРЕто това е реалността!

посочвам надолу 2

предложение с мен 3

 


Сподели със своите приятели:

Коментари: